இந்த வழிகாட்டி, ஆணையத்தின், www.elections.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாக்காளர்கள் தங்களுடைய பெயர், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை அறிய, என்ன செய்ய வேண்டும் எனவும், ஓட்டுச் சாவடிகளில் உள்ள வசதிகள் குறித்த விபரங்களும், வழிகாட்டியில் இடம் பெற்றுள்ளன.