Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பாடசாலையே உண்மையில் நீ கல்விச் சாலையே! - கல்வி அமுது வாழ்த்துரை!

 


 

💐👉 பாடசாலையே உண்மையில் நீ கல்விச் சாலையே

கடல் போன்ற கல்வித் தகவல்களை 

ஒரே இடத்தில் சங்கமிக்கச் செய்து

கல்விச் சாலையாய் அமையும் பாடசாலையே!

பார்ப்போருக்கு பல தகவல்கள் தந்து

பார்வைகள் பலகோடி கடந்து 

கல்வித் தகவல்களின் நுழைவுவாயிலாய் அமையும் பாடசாலையே!

 கல்வித் தேடலின் அமுதசுரபி - நீ 

கை சொடுக்கும் பொழுதில் 

கணக்கில்லா
கல்வித் தகவல்களை

கண்சிமிட்டும் நேரத்தில் தரும் பாடசாலையே!

உண்மையில் நீ கல்விச்சாலையான பாடசாலையே!

கல்விச் சாலையான பாடசாலையின்

நுழைவு வாயிலில் நுழைந்து பயணிப்பவற்கு

 பற்பல பயன்தரும் - உன் சேவை தொடரட்டும் 
பயணம் இனிமையாய் அமையட்டும் ....


இனிய வாழ்த்துக்கள் உடன் கல்வி அமுது! வாழ்த்துரை!

 

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive