Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பதவி உயர்வில் சென்ற பணியில் இளைய ஆசிரியரைப் பதவியிறக்கம் செய்து, ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் சிறை சென்ற பணியில் மூத்த ஆசிரியருக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது - நாமக்கல் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

.com/img/a/

பதவி உயர்வில் சென்ற பணியில் இளைய ஆசிரியரைப் பதவியிறக்கம் செய்து, ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் சிறை சென்ற பணியில் மூத்த ஆசிரியருக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது - நாமக்கல் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் 

(Junior teacher fired and Senior teacher who prisoned in JACTTO-GEO strike got promotion - Proceedings of Namakkal District Educational Officer)

ந.க.எண்: 10230/அ1/2018, நாள்: 22-12-2021...

 DEO Proceedings - Download here...


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive