அங்கன்வாடி பள்ளிகளுக்கு இடைநிலை ஆசிரியர்களை பணியமர்த்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கை குறித்து ஜேக்டோ-ஜியோ முதல்வருக்கு கோரிக்கைக் கடிதம்


Share this

0 Comment to "அங்கன்வாடி பள்ளிகளுக்கு இடைநிலை ஆசிரியர்களை பணியமர்த்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கை குறித்து ஜேக்டோ-ஜியோ முதல்வருக்கு கோரிக்கைக் கடிதம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...