மாணவன் கோக்குள் மேற்கொண்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர அனுமதி கோரியதையடுத்து நீதிமன்றம் அதனை நிராகரித்துள்ளது

Share this

0 Comment to "மாணவன் கோக்குள் மேற்கொண்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர அனுமதி கோரியதையடுத்து நீதிமன்றம் அதனை நிராகரித்துள்ளது "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...