2006-2007 -ஆம் ஆண்டு கணிதப் பாட பட்டதாரி ஆசிரியராக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நியமனத்தை முறைப்படுத்தி ஆணை வெளியீடு

2006-2007 -ஆம் ஆண்டு கணிதப் பாட பட்டதாரி ஆசிரியராக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களின் நியமனத்தை முறைப்படுத்தி ஆணை வெளியீடு 

CLICK HERE TO DOWNLOAD-PDF

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive