தாய்மொழிக்கு கூடுதலாக மற்றொரு மொழியை நாட்டு மக்கள் கற்றுக் கொள்ள உதவும் வகையில், பாஷா சங்கம் என்ற மொபைல் செயலியை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது!

 

தாய்மொழிக்கு கூடுதலாக மற்றொரு மொழியை நாட்டு மக்கள் கற்றுக் கொள்ள உதவும் வகையில், பாஷா சங்கம் என்ற மொபைல் செயலியை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது!!!

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive