வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance Certificate - EC) இனி இ-சேவை மையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - பத்திரப் பதிவுத் துறை தலைவர் அறிவிப்பு!

வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance Certificate - EC) இனி இ-சேவை மையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - பத்திரப் பதிவுத்  துறை தலைவர் அறிவிப்பு!!!

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD-PDF

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive